27 C
Hồ Chí Minh
CN, 24 Th9 2017 00:54:45

Báo cáo tự đánh giá

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ  MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Mục lục 1 Danh mục...

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TIN GIÁO DỤC

KỸ NĂNG SỐNG

Hướng dẫn con làm bài tập về nhà

Bạn không nên để con làm bài tập về nhà như là một sự chống đối. Nếu bạn hướng dẫn con nhẹ nhàng, không...

Vui chơi để phát triển khả năng toán học

     Trẻ em những năm đầu tiểu học vẫn phải dựa trên kỹ năng toán học cơ bản như cộng, trừ những phép tính...

Cách thể hiện đúng tình yêu với con

Theo quy luật của tình cảm, con người có xu hướng dễ dàng chấp nhận và đồng ý với những yêu cầu hay nhận...

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 – Năm học 2016-2017

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2016-2017

Thông báo v/v Nộp hồ sơ đăng ký học lớp 1 – Năm học...

Thông báo v/v Nộp hồ sơ đăng ký học lớp 1 - Năm học 2016-2017
eschool
mangthuvien
elearning
enetviet
media

TIN MỚI

Đường đến TH Đinh Tiên Hoàng

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

KIỂM TRA - ÔN TẬP